Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB feliciteert ARCHOL en Zuid-Holland: eerste digitale pakbon archeologie een feit!

Op 28 mei j.l. is door het Archeologisch opgravingsbureau ARCHOL BV uit Leiden de eerste “pakbon” in digitale vorm aangeleverd aan het Depot voor Archeologische vondsten van de Provincie Zuid-Holland.

Op 28 mei j.l. is door het Archeologisch opgravingsbureau ARCHOL BV uit Leiden de eerste “pakbon” in digitale vorm aangeleverd aan het Depot voor Archeologische vondsten van de Provincie Zuid-Holland. De “pakbon” betreft het begeleidingsdocument bij het deponeren van archeologische vondsten zoals gedefinieerd in het wijzigingsblad KNA 3.2. De “pakbon” kan ook in digitale vorm worden aangeleverd volgens het uitwisselformaat SIKB0102. Met deze digitale stap wordt een grote slag geslagen in een foutloze en efficiënte uitwisseling van archeologische data. Het digitale bestand kan binnenkort ook gebruikt worden voor de aanlevering aan E-depot en Archis 3. Voor meer informatie over het deponeren van archeologische vondsten en digitale aanlevering zie hier.