Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB gevraagd invulling te geven aan Expertise Netwerk Stortbesluit

Het Expertise Netwerk Stortbesluit (ENS) is een samenwerkingsverband van diverse partijen dat geraadpleegd kan worden over de gelijkwaardigheid en innovatie van milieubeschermende voorzieningen in technische zin bij stortplaatsen.

Dat is van groot belang voor het ministerie van I&M, vergunningverleners, exploitanten van stortplaatsen en dienstverleners (leveranciers, aannemers, adviesbureaus). Onlangs heeft het ministerie van I&M SIKB gevraagd om invulling te geven aan het Expertise Netwerk Stortbesluit. Dit in verband met een taakwijziging bij het RIVM en AgentschapNL die deze taak hebben ingevuld tot 1 januari 2013.
Het belang van onafhankelijke advisering door het ENS is gelegen in de grote financiŽle en maatschappelijke belangen die samenhangen met de stortplaatsen in Nederland. In de komende decennia zal er zwaar moeten worden geÔnvesteerd in bodembeschermende maatregelen om contaminatie van de bodem vanuit stortplaatsen te voorkomen. Enerzijds komt dit voort uit wetgeving die hieraan termijnen stelt, anderzijds vloeit dit voort uit technische keuzes uit het verleden die uitgingen van vervolgmaatregelen in de (nu aangebroken) toekomst. Zowel overheden als bedrijven kunnen een adviesaanvraag indienen.
Het 'ENS nieuwe stijl' is voor de zomer 2013 operationeel.