Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Veldraadpleging 21 november 2013: uitkomsten van de evaluatie naar de KNA Waarderingssystematiek

Deze veldraadpleging staat in het teken de (eerste) uitkomsten van de evaluatie naar de KNA Waarderingssystematiek.

Deze bijeenkomst staat in het teken van de uitkomsten van de evaluatie naar de KNA Waarderingssystematiek. In opdracht van de SIKB en het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie is de afgelopen maanden een evaluatie uitgevoerd met als doel de huidige systematiek tegen het licht te houden en op basis van de uitkomsten de systematiek te verbeteren.
Graag informeren wij u deze middag over de uitkomsten van de evaluatie. We horen tijdens deze bijeenkomst graag uw ervaringen bij het waarderen van vindplaatsen. Wat is uw mening over de voorgestelde oplossingsrichtingen in het evaluatierapport?
De bijeenkomst is bedoeld voor alle actoren werkzaam in de archeologie die geïnformeerd willen worden over de uitkomsten en voorgestelde oplossingsrichtingen. Ook andere betrokkenen in het bedrijfsleven en bij de overheid zijn van harte welkom. Er is ruim de gelegenheid om uw visie plenair- of in een van de werkgroepen met uw collega”s en de auteurs van het evaluatierapport te delen. De uitkomsten van deze dag worden betrokken in de definitieve versie van het evaluatierapport. Het eindrapport wordt aan het einde van dit jaar besproken in het CCvD.
De bijeenkomst zal plaatsvinden bij het Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 te Amersfoort[|http://www.cultureelerfgoed.nl/routebeschrijving]klik hier voor de routebeschrijving.
Ontvangst vanaf 13.00. Het programma start om 13.30 en eindigt om 16.30 met een borrel. Klik hier voor het volledige programma.Klik hier voor het conceptrapport (ter voorbereiding).
U kunt zich aanmelden voor deze (kostenloze) bijeenkomst door het aanmeldformulier in te vullen en te verzenden.