Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

100 jaar voor GSE Drainagemat

De Advieskamer Stortbesluit heeft op 18 maart 2014 een advies vastgesteld over de duurzaamheid van een GSE Drainagemat voor o.a. stortplaatsen. De duurzaamheid is daarbij vastgesteld op 100 jaar.

Op verzoek van GSE Technology GmbH heeft de Advieskamer Stortbesluit op 18 maart 2014 een advies uitgebracht over de duurzaamheid van de GSE FabriNet HF-E B120 Drainagemat. In een advies van het voormalige ENBB uit 2009 was reeds aangetoond dat de mat een gelijkwaardig alternatief is voor de standaard zanddrainagelaag. De duurzaamheid van de drainagemat was echter nog niet vastgesteld. Op basis van aanvullende onderzoeken kon de Advieskamer Stortbesluit nu wel de duurzaamheid vaststellen. Hierbij concludeert de Advieskamer dat de drainagemat een technische levensduur van tenminste 100 jaar heeft. Het vastgestelde advies is terug te vinden op de website www.advieskamerstortbesluit.nl. Aldaar vindt u ook meer informatie over de Advieskamer Stortbesluit zelf.