Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Alternatieve werkwijzen voor innovatie en efficiëntie

Om innovatie en efficiëntie te bevorderen is in enkele BRL-en het begrip “alternatieve werkwijze geïntroduceerd”.

Om innovatie en efficiëntie te bevorderen is in enkele BRL-en het begrip “alternatieve werkwijze geïntroduceerd”. Hiermee kunnen nieuwe technieken of afwijkende werkmethoden onder certificaat uitgevoerd worden. Zowel opdrachtgevers als certificaathouders zijn hiermee gebaat. Voor het toepassen van alternatieve werkwijzen gelden wel enkele spelregels om zo de kwaliteit van het project blijvend te garanderen. Deze spelregels zijn door SIKB middels deze toelichting inzichtelijk gemaakt.