Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Bodemnormen en Rbk opnieuw in lijn met elkaar

Beëindigen van de onzekerheid over de interpretatiedocumenten en tegelijkertijd kostenreductie: dat is het doel van een wijziging van veel documenten per 1 april 2014.

Beëindigen van de onzekerheid over de interpretatiedocumenten en tegelijkertijd kostenreductie: dat is het doel van een wijziging van veel documenten per 1 april 2014. In die nieuwe versies van de documenten zijn alle bestaande en een aantal nieuwe interpretaties verwerkt. De nieuwe versies worden per dezelfde datum opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit. Hiermee wordt een periode van onzekerheid in de bodemsector afgesloten die in de loop van 2013 was ontstaan. Tegelijkertijd zijn door veranderingen in de eisen aan de minimum auditinspanningen voor veel situaties aanzienlijke kostenreducties mogelijk geworden.
Natuurlijk vergeten we ook de reguliere technische vooruitgang niet: AP04 en AS SIKB 3000 en een geheel nieuwe versie van BRL SIKB 2000, zijn van belangrijke inhoudelijke wijzigingen voorzien.
Het gaat om documenten met betrekking tot:

Alle bestaande en een aantal nieuwe interpretaties zijn in die nieuwe versies verwerkt. De nieuwe versies worden op 1 april 2014 van kracht. Zij worden per 1 april 2014 eveneens opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit.
Hiermee bereiken we dat erkende instellingen, publiek toezicht, certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie weer dezelfde uitgangspunten gebruiken. Hiermee wordt een periode van onzekerheid in de bodemsector afgesloten die in de loop van 2013 was ontstaan.
Op deze pagina”s leest u meer over de wijzigingen: