Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Column - vertrouwen

Als één ding opviel tijdens het SIKB-congres over het samenspel tussen overheid en markt, dan is het wel de collectieve roep om “vertrouwen”.

Walter de Koning, directeur SIKB


Als één ding opviel tijdens het SIKB-congres over het samenspel tussen overheid en markt, dan is het wel de collectieve roep om “vertrouwen”. Opdrachtgevers, beleidsmakers, adviesbureaus, aannemers, toezichthouders in de archeologie, water- en bodemwereld: allemaal lopen we aan tegen de effecten van veranderingen die al een tijdje gaande zijn.

Door digitalisering, economisch mindere tijden, maar ook het wegvallen van het vooroverleg bij meldingen en vergunningen werken we steeds meer “op afstand” van elkaar. Dat spaart tijd en geld. Maar het betekent ook: minder gelegenheid voor onderling gesprek. Minder ruimte voor techniek en onderbouwing. Minder ruimte om vertrouwen op te bouwen. Hoe draaien we dit om? Hoe komen we weer tot vertrouwen in elkaar? Over die vraag ging het tijdens het SIKB-congres. Een heel speciale dag, waarop we veel activiteit en netwerken hebben gezien. Een dag ook om op verder te bouwen, want we zijn er nog lang niet. De uitdaging voor de toekomst? Meer aandacht voor kennis en meer kennissen! Ook vanuit SIKB zullen we de komende periode daar ons steentje aan bijdragen.

Tip: op de website [De Ultieme Tango vind je de creatieve resultaten van het congres, samengebracht in [27 presentaties.|http://sikbtango.ning.com/resultaten-werkgroepen]|http://sikbtango.ning.com/]