Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Cursus nieuwe KNA versie 3.3

Medio januari 2014 wordt de nieuwste versie, de 3.3, van de KNA vrijgegeven. Met deze cursus ben je weer helemaal up to date!

De KNA 3.3 zal begin 2014 in werking treden. In deze versie zijn de nodige wijzingen aangebracht. Zo zijn er belangrijke nieuwe eisen over het omgaan met kwetsbare vondsten en monsters en worden rollen en verantwoordelijkheden steeds explicieter. Er zijn nieuwe belangrijke eisen omtrent het PvE en het gebruik van referentietabellen. Welke zijn dat en wat betekenen deze concreet voor u?
Met het volgen van deze cursusdag bent u weer helemaal up te date en worden u bovendien de nodige tips & tricks en praktische handreikingen geboden.
Cursusdata:
6 februari 2014
Programma

TijdOnderwerpOmschrijvingLeerdoelen
09.00-09.30Welkom en koffie 
 Voorstelronde 
109.30 - 10.00Introductie-Algemene introductie: de belangrijkste wijzigen op hoofdlijnen-Toelichting op doel en totstandkoming v/d recente wijzigingen in KNA.-Leerdoel 1: begrip van de belangrijkste wijzigingen-Leerdoel 2: begrip van de achtergrond van de wijzigingen
210.00 - 10.45Nieuw: ConserverenOS11 doorgelicht-De KNA specificatie OS11 “Lichten, verpakken, tijdelijk opslaan en conserveren van vondsten & monsters” is geheel vernieuwd. In dit onderdeel wordt u meegenomen in de ins & outs van deze wijzigingen.-Leerdoel 1: begrip overzicht wijzigingen n.a.v. project 182;-Leerdoel 2: inzicht in de inhoud van OS11.
10.45-11.00 Koffie en theepauze////
311.00 - 11.45Nieuw in de KNA: Relatie PvE, uitvoering en het depotDe rol van de depotbeheerder als eigenaar van de vondsten is veel explicieter geworden. Hoe werkt dit in de praktijk en wanneer mag de depothouder er iets van vinden?- Leerdoel 1: inzicht in de nieuwe afspraken m.b.t. het PvE- Leerdoel 2: inzicht in juridische aspecten eigenaarschap, contract, omgang met wijzigingen tijdens onderzoek.
411.45 - 12.30Nieuw in de KNA: de referentietabellen PS07 i.r.t. het PvE-Het PvE vormt doorgaans de basis voor het aanbesteden van onderzoek. Het KNA protocol PvE is dan ook aanzienlijk gewijzigd om de omgang met kwetsbare vondsten goed te borgen.-Hoe werken de referentietabellen die inzicht bieden in aantallen te verwachten kwetsbare vondsten en wat betekent dat voor het aanbesteden?-Leerdoel 1: inzicht in het vertalen van de referentietabellen naar aantallen/ stelpost in het PvE.- Leerdoel 2: relatie met aanbesteden.
12.30-13.15 Lunch////
513.15 - 14.00Workshop/casus-Het samenspel de bevoegde overheid, de uitvoerder, de opdrachtgever en de depothouder-Leerdoel: praktijkoefening/rollenspel.
614.00 - 14.30Digitale uitwisseling; de pakbon-Brug naar digitale uitwisseling en deponeren-Dans en het E-depot-Korte toelichting digitale uitwisseling.
714.30 - 15.00Nieuw in de KNA:-Aanpassing Bureauonderzoek, Geofysisch onderzoek en Fysiek Beschermen.- Uitspraken van het CCvD-Naast de grootscheepse wijzigingen over het omgaan met kwetsbaar vondstmateriaal en het explicieter maken van de PvE”s zijn er ook wijzigingen van andere aard.-In dit blok wordt geschetst wat de achtergrond is van die wijzigen en hoe ze concreet zijn opgenomen in de KNA.-Het CCvD heeft een aantal uitspraken gedaan die van belang zijn voor het werken met de KNA.- Leerdoel 1: inzicht in deze wijzigen en de achtergrond daarvan.
15.00 -15.15 Koffie en theepauze////
815.15 - 15.45De KNA in ontwikkeling: lopende projecten-Waarderen van vindplaatsen (evaluatie waarderingssystematiek)-Prospectiearcheologie (RCE)-WOII Archeologie-Advies aan de minister: omgevingsfactoren en hoe zou de KNA er over 10 jaar uit kunnen zien?-Leerdoel: inzicht in de actuele projecten en mogelijke consequenties voor de KNA
915.45 - 16.30AfrondingVragen & discussie en evaluatie 

voor meer informatie en aanmelden ga naar www.scholingarcheologie.nl