Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Domeintabellen OS17 aangepast op vernieuwde ABR

Het CCvD Archeologie heeft op 8 december jl. enkele aanpassingen in de codelijsten behorend bij de “Pakbon” voor het deponeren van Archeologische vondsten (OS17) vastgesteld.

Het CCvD Archeologie heeft op 8 december jl. enkele aanpassingen in de codelijsten behorend bij de “Pakbon” voor het deponeren van Archeologische vondsten (OS17) vastgesteld.
Met deze aanpassingen zijn de domeintabellen weer volledig in lijn met het (vernieuwde) ABR. Tevens is een aantal gemeentelijke herindelingen in de codelijst gemeenten verwerkt.
Voor meer informatie over het vernieuwde ABR zie [|http://data.cultureelerfgoed.nl/nl/structures][|http://data.cultureelerfgoed.nl/nl/structures]http://data.cultureelerfgoed.nl/nl/structures. Voor de actuele versies van de codelijsten OS17 zie [|richtlijnen_detail.aspx?id=11934]/richtlijnen_detail.aspx?id=11934
De aangepaste codelijsten zijn tevens verwerkt in de vernieuwde versie van de uitwisselstandaard SIKB0102.