Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Eerste advies van Advieskamer Stortbesluit vastgesteld

De Advieskamer Stortbesluit heeft op 22 januari
2014 haar eerste advies vastgesteld. Het betreft een advies over het “Incident
Geologger op C2-deponie”.

Het advies is aangevraagd door de provincie Zuid-Holland, naar aanleiding van een incident met het Geologger-systeem in 2012.
Geologger is een geo-elektrisch systeem dat lekken detecteert in folies in afdichtingsconstructies bij o.a. stortplaatsen. In 2012 bleek dat een deel van het systeem boven de folie op de C2-deponie te Rotterdam niet naar behoren functioneerde. De Advieskamer Stortbesluit stelt in haar advies als belangrijkste oorzaak voor dit incident dat de op de C2-deponie toegepaste aanlegmethode niet juist was. De Advieskamer beveelt dan ook heraanleg van het systeem aan. Dit is inmiddels ter hand genomen. Daarnaast doet de Advieskamer een aantal andere aanbevelingen aan zowel stortplaatsbeheerders als de leverancier.
Het vastgestelde advies is terug te vinden op de website www.advieskamerstortbesluit.nl. Aldaar vindt u ook meer informatie over de Advieskamer Stortbesluit zelf.