Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Geo-elektrisch meten 2.0

Geo-elektrische metingen worden toegepast bij het onderzoek naar de vraag of bijvoorbeeld een asfaltvloer, betonconstructie of riolering vloeistofdicht is.

Geo-elektrische metingen worden toegepast bij het onderzoek naar de vraag of bijvoorbeeld een asfaltvloer, betonconstructie of riolering vloeistofdicht is. Hiervoor wordt het protocol 6702 “Geo-elektrische meting vloeistofdichtheid” gebruikt. De jarenlange ervaringen zijn nu verwerkt in een nieuwe versie van het protocol. Het protocol hoort bij het inspectie-schema AS 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen. Klik hier voor de ontwerp-herziening van het inspectieschema en protocol 6702.

Validatie-onderzoek

De ontwerp-wijziging van het protocol 6702 is gebaseerd op een validatie-onderzoek in 2013. Dat onderzoek is uitgevoerd door twee inspectie-instellingen op verschillende locaties en met twee van elkaar in opzet verschillende meetsystemen. De onderzoeken maakten duidelijk dat het gewenst was om de (beschrijving van de) opzet van het meetsysteem aan te passen en begrippen en afspraken beter te omschrijven. In de ontwerp-herziening van protocol 6702 is dit gerealiseerd.
[uploadimages/inline/tvanscherrenburg_20150612_13_28_14.png(v:shapes="Afbeelding_x0020_2" height="206" width="556")]

Reageren?

U kunt op deze ontwerp-herziening van protocol 6702 reageren tot 22 januari 2015. Gebruik hiervoor s.v.p. het reactie formulier.