Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Nieuw: Checklist ondersteunt toezicht bodembescherming,

Wanneer moet een vloer of riolering vloeistofdicht zijn? Welke bewijsmiddelen zijn er en hoe zien ze eruit? En welke schade vraagt om vervolgacties?

Wanneer moet een vloer of riolering vloeistofdicht zijn? Welke bewijsmiddelen zijn er en hoe zien ze eruit? En welke schade vraagt om vervolgacties? Deze en veel andere vragen zijn op een rijtje gezet in de Checklist Bodembescherming. De checklist is een hulpmiddel voor toezichthoudende ambtenaren bij het beoordelen of een vloeistofdichte vloer, vloeistofdichte verharding of een bedrijfsriolering voldoet aan de wettelijke eisen (met name het Activiteitenbesluit).

Papier en digitaal

De checklist is beschikbaar in twee vormen:

Digitaal werken op locatie

De digitale versie van de Checklist bodembescherming is opgezet als app. De Checklist kan op locatie met een smartphone of tablet (iphone, ipad of android) worden ingevuld (mits een actieve internetverbinding beschikbaar is). De toezichthouder kan de gecontroleerde items bewaren en opmerkingen toevoegen. Na de controle wordt het resultaat gemaild naar het eigen e-mailadres. Het geheel is nu klaar voor uitwerking op kantoor. Per mail kunnen 3 formaten worden geselecteerd: PDF, Excel en/of Word. De gegevens worden alleen tijdens het invullen bewaard.

De Checklist Bodembescherming is gratis beschikbaar. Hij is opgesteld in nauw overleg met toezichthouders van verschillende omgevingsdiensten. SIKB zorgt er voor dat de Checklist regelmatig wordt geactualiseerd.

Themabijeenkomsten Bodembescherming

Het gebruik van de Checklist komt ook aan de orde tijdens de “Themabijeenkomsten bodembescherming in de toezichtspraktijk” (thema 1 Voorzieningen in de praktijk). Klik hier voor meer informatie.