Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Nieuwe versie BRL en protocol Bodemenergie beschikbaar

Nieuwe versie 2.0 van BRL SIKB 11000 en protocol 11001 beter afgestemd op de praktijk. Vanaf nu te gebruiken. Versie 1.1 kan nog gebruikt worden tot 1 april 2016. Direct naar documenten

Op 1 april jl. is een nieuwe versie 1.1 in werking getreden van zowel BRL SIKB 11000 als protocol 11001. Die versie betrof alleen wijzigingen die zonder overgangstermijn konden worden doorgevoerd. De nieuwe versie 2.0 die nu wordt gepresenteerd lost een aantal praktijkknelpunten op, waardoor de uitvoering versoepeld wordt met behoud van kwaliteit.
De Regeling bodemkwaliteit zal vanaf 1 januari a.s. verwijzen naar deze nieuwe versie 2.0. Certificatie op basis van versie 2.0 is echter ook vóór dat moment al mogelijk. De huidige versie 1.1 kan nog gebruikt worden tot uiterlijk 1 april 2016.
De belangrijkste wijzigingen aan BRL SIKB 11000 zijn:

  • het laten vervallen van de eisen aan functiescheiding: omdat de belangenverstrengeling zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit zich bij deze werkzaamheden niet kan voordoen;
  • het geven van de mogelijkheid om bepaalde in het protocol beschreven activiteiten uit te besteden aan een niet voor deze activiteiten erkend bedrijf: omdat deze activiteiten in de praktijk bijna altijd worden uitgevoerd door daarvoor gespecialiseerde bedrijven. De voorgestelde constructie borgt eindverantwoordelijkheid voor de certificaathouder;”
  • het geven van de mogelijkheid om in het protocol beschreven activiteiten uit te voeren volgens een alternatieve werkwijze, analoog aan hoe dit eerder in een aantal andere certificatieschema”s is doorgevoerd;
  • het laten vervallen van de verplichting om voor de scopes 3a en 3b (Realisatie) naast het basisexamen B ook het examen DO of DG af te leggen: omdat deze kennis in de praktijk voor realisatie niet nodig is;
  • afgestemd op de nieuwe internationale accreditatienorm NEN-EN-ISO/IEC 17065, die NEN-EN 45011 vervangt;
  • de nieuwe indeling van het protocol leidt in de BRL tot een aantal (niet inhoudelijke) aanpassingen van verwijzingen.

De belangrijkste wijzigingen aan protocol 11001 bestaan uit het laten vervallen van een aantal eisen aan gesloten systemen die in de praktijk niet goed afgestemd bleken te zijn op gesloten systemen en uit het aanpassen van toetsingskaders zodat die in de praktijk beter uitvoerbaar worden. Daarnaast is protocol 11001 nu overzichtelijk ingedeeld in een deel met eisen voor alle systemen, een deel met eisen voor alleen open systemen en een deel met eisen voor alleen gesloten systemen.