Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Nieuwe versie van de KNA, de 3.3, vrijgegeven voor gebruik

Het CCvD Archeologie heeft een nieuwe versie van de KNA Landbodems vrijgegeven voor gebruik.

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie heeft de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) versie 3.3 vrijgegeven voor gebruik. De KNA 3.3 is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het archeologisch veld en dankzij de input van diverse personen en de KNA begeleidingscommissie.
De herziening is uitgevoerd in de periode tussen maart 2013 en december 2013.
Het CCvD heeft de KNA 3.3 samen met de overgangsregeling op 9 december jl. vastgesteld. Tot 25 maart 2014 kan zowel met de KNA 3.2 gewerkt worden als met de KNA 3.3. Via onderstaande link kunt u de nieuwe versie van de KNA downloaden. Hier vindt u ook meer informatie over de overgangsregeling, de belangrijkste wijzigingen en de behandeling van de ingekomen reacties in de periode dat het ontwerp ter kritiek gelegen heeft. Ga naar richlijnen en protocollen