Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Omgevingsdiensten: doe ook mee met POKB

Het Platform voor Kwaliteit en Vernieuwing Bodemtaken (POKB) is een netwerk voor kennisuitwisseling tussen overheden om hun bodemtaken goed te kunnen uitvoeren.

Het Platform voor Kwaliteit en Vernieuwing Bodemtaken (POKB) is een netwerk voor kennisuitwisseling tussen overheden om hun bodemtaken goed te kunnen uitvoeren. Nu Omgevingsdiensten de uitvoering van bodemtaken overnemen van provincies en gemeenten vraagt POKB ook de omgevingsdiensten in te stappen. Nieuwe toetreders zijn bijvoorbeeld de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Noord-Holland Noord. Meer informatie over de activiteiten van POKB vindt u op de website.