Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Ontwerp van de technisch geüpdate KNA Waterbodems versie 3.2 ter visie

We zijn verheugd u hierbij te kunnen informeren dat het ontwerp van de KNA Waterbodems tot en met 14 november 2014 ter inzage ligt. Hierbij nodigen we u uit om te reageren op het ontwerp.

Ontwerp van de technisch geüpdate KNA Waterbodems versie 3.2 ter visie
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie heeft het ontwerp van de KNA Waterbodems, versie 3.2, vastgesteld. We zijn verheugd u hierbij te kunnen informeren dat het ontwerp van de KNA Waterbodems tot en met 14 november 2014 ter inzage ligt. Hierbij nodigen we u uit om te reageren op het ontwerp.
De 3.2 betreft voornamelijk een technische update. Dit betekent dat met name eerdere besluiten van het CCvD zijn verwerkt en de tekst her en der geactualiseerd is. Ook zijn er ontwerpwijzigingen bij de eisen aan actoren en werkervaring waarvoor we uw aandacht vragen.
Reageren?
De ontwerpversie KNA versie 3.2 is beschikbaar op deze website onder Richtlijnen & protocollen Archeologie/KNA Waterbodems 3.2, samen met het overzicht met daarin de belangrijkste wijzigen per protocol en het formulier voor het indienen van uw reactie.
U kunt uw commentaar indienen, bij voorkeur door middel van het Format-voor-het-indienen-van–uw-reactie, vóór 14 november 2014 en sturen aan de SIKB: t.a.v. de programmasecretaris archeologie; Postbus 420; 2800 AK Gouda (of per E-mail naar esther.wieringa@sikb.nl).
De ingekomen reacties worden betrokken bij de vaststelling van de definitieve versie van de KNA versie 3.2, die naar verwachting in januari 2015 zal worden vrijgegeven voor gebruik. U wordt geïnformeerd over de behandeling van uw commentaar.