Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Publieke Consultatie Expertadvies Forum Standaardisatie SIKB0101 versie 11

Veel leveranciers van bodemsoftware zijn inmiddels ver gevorderd met de implementatie van de nieuwste versie van het uitwisselformaat SIKB0101 (versie 11).

Veel leveranciers van bodemsoftware zijn inmiddels ver gevorderd met de implementatie van de nieuwste versie van het uitwisselformaat SIKB0101 (versie 11). In november zal de versie 11 van SIKB0101 ook worden toegevoegd aan de 'pas toe of leg uit' lijst van Open Standaarden. Onderdeel van deze procedure is een expertadvies. Het expertadvies is inmiddels afgerond en ligt tot 16 september a.s. ter consultatie. Naast een positieve beoordeling tegen de gehanteerde criteria voor opname op de lijst bevat het expertadvies tevens een beoordeling van het beheerproces. Het beheerproces van de standaard SIKB0101 wordt voorgedragen voor de kwalificatie “uitstekend beheerproces” waarmee toekomstige wijzigingen via een verkorte procedure aan de “pas toe of leg uit”-lijst kunnen worden toegevoegd. De expertadviezen en meer informatie over de procedure vindt u op onze pagina over de huidige openbare consultatie.