Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

SIKB TV: workshop over aanleggen en onderhouden van tankinstallaties

Op 22 september 2014 zijn de technische aspecten van het aanleggen en onderhouden van ondergrondse stalen tanksinstallaties toegelicht.

Op 22 september 2014 zijn de technische aspecten van het aanleggen en onderhouden van ondergrondse stalen tanksinstallaties toegelicht. In de zaal ruim 30 inspecteurs voor de inspectierichtlijn AS SIKB 6800 “Controle en keuring (tank-) opslaginstallaties”. Doel van de workshop was het opfrissen van kennis over de gang van zaken bij de aanleg en het onderhoud van dit soort installaties. Wat moet een inspecteur AS 6800 hiervan weten om zijn werk goed te kunnen doen? De eisen in BRL K903 fungeerden hierbij als leidraad. Klik hier om de workshop te volgen.
AS SIKB 6800
De AS SIKB 6800 beschrijft de werkwijze en criteria bij het inspecteren van tankinstallaties op bijvoorbeeld het goed werken van de kathodische bescherming, aarding, potentiaal vereffening, het optreden van corrosie of vervorming. Ook sludge controle is onderdeel van de AS 6800. De controles zijn een belangrijk en effectief onderdeel van het bodembeschermingsbeleid (ingebed in het Activiteitenbesluit, de PGS-reeks of WABO-vergunningen).
Wat is SIKBTV?
SIKB organiseert regelmatig workshops voor technisch specialisten in de bodembescherming. Om deze toelichting ook later te kunnen raadplegen is de workshop op youtube geplaatst. Incidenteel worden ook discussiebijeenkomsten gefilmd. Om het makkelijker te kunnen terugvinden hebben we alle video”s de naam SIKBTV gegeven.