Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

SIKB zoekt schrijfvaardige consultants i.v.m. belangstellingsregistratie!

SIKB zoekt schrijvers in het kader van de uitwerking van een kwaliteitssysteem voor de Nederlandse archeologie op basis van certificering.

SIKB/CCvD project 192 Operationaliseren kwaliteitssysteem Nederlandse archeologie
Belangstellingsregistratie fase 1: aanstellen rapporteurs/schrijvers voor schrijfopdracht I t/m III Gouda, 5 augustus 2014
In september 2014 wordt gestart met de uitwerking van een kwaliteitssysteem voor de Nederlandse archeologie op basis van certificering. De certificering wordt voorbereid in het kader van de aanstaande Erfgoedwet en moet operationeel zijn bij het inwerking treden van de Erfgoedwet (naar verwachting 1 januari 2016). Voor andere KNA-delen (lees: protocollen) wordt uitgegaan van een vrijwillige certificering.
Echter, voordat gestart wordt met de uitwerking van deze certificering, gaan drie z.g. voorbereidingscommissies aan de slag om voor eind november 2014 een advies uit te brengen aan het CCvD Archeologie. De voorbereidingscommissies maken elk een discussienotitie met antwoorden op de gestelde vragen. Op basis hiervan zal in het CCvD besluitvorming plaatsvinden voordat met fase II gestart wordt (zie het document werkwijze van de voorbereidingscommissies (versie 1.0 05082014). De voorbereidingscommissies worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter en bijgestaan door een rapporteur/schrijver. Het SIKB programmabureau zorgt o.a. voor de agenda, het samenstellen van de commissies en het organiseren van de bijeenkomsten. Tevens verzorgt het Programmabureau de afstemming met het CCvD en het ministerie van OCW.
Per voorbereidingscommissie is het eindresultaat een discussienotitie (eventueel met varianten) met voorstellen aan het CCvD Archeologie ter beantwoording van de voorgelegde vragen.
Rapporteur/schrijver
Voor het opstellen van deze 3 adviezen (incl. verslaglegging van de bijeenkomsten) is SIKB op zoek naar rapporteurs/schrijvers. De werkzaamheden voor de rapporteurs/schrijvers starten eind september 2014 (exacte data nog onbekend) en eindigen 1 december 2014. Per voorbereidingscommissie zijn naar verwachting 3 bijeenkomsten nodig. De rapporteur/schrijver heeft een belangrijke taak die bestaat uit het

 • Vastleggen van de discussies (verslaglegging bijeenkomsten)
 • Het uitwerken van de discussie/varianten in een advies (discussienotitie)op basis waarvan in het CCvD besluitvorming kan plaatsvinden
 • Eventueel nader overleg met betrokken deskundigen.

Hiermee is de schrijver/rapporteur met zijn/haar analytisch en initiërend vermogen een belangrijke factor in het werk van de commissie. Wij op zoek naar een rapporteur/schrijver met de volgende kennis en vaardigheden voor schrijfopdracht I t/m III:
Schrijfopdracht I
Voorbereidingscommissie Eisen aan actoren in de KNA Lb en Wb (KNA bijlage II) en de registratie van actoren
Gevraagd een rapporteur/schrijver met:

 • Kennis van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)
 • Kennis van het proces van de Archeologische Monumentenzorg
 • Je hebt uitstekende schrijfvaardigheden
 • Je bent communicatief vaardig en hebt initiërend en analytisch vermogen
 • Je bent in staat het onderwerp met een onafhankelijke en objectieve blik te bezien
 • Je hebt ruime werkervaring in de archeologie
 • Je bent beschikbaar in de periode tussen september en november 2014 voor minimaal 3 bijeenkomsten in de omgeving van Amersfoort of Gouda (data en locatie nog nader te bepalen) van telkens een dagdeel. Dit is exclusief de uren noodzakelijk voor het schrijven (opstellen discussienotitie/verslaglegging).

Schrijfopdracht II
Voorbereidingscommissie BRL reikwijdte certificering en kosten van de certificering
Gevraagd een rapporteur/schrijver met:

 • Kennis van certificeren en/of kennis van ISO 17065 of ISO 17021
 • Je hebt uitstekende schrijfvaardigheden
 • Je bent communicatief vaardig en je hebt initiërend en analytisch vermogen
 • Je bent in staat het onderwerp met een onafhankelijke en objectieve blik te bezien
 • Je hebt aantoonbaar affiniteit met de Nederlandse archeologie
 • Ervaring als auditor is een pré
 • Je bent beschikbaar in de periode tussen september en november 2014 voor minimaal 3 bijeenkomsten in de omgeving van Amersfoort of Gouda (data nog nader te bepalen) van telkens een dagdeel. Dit is exclusief de uren noodzakelijk voor het schrijven (opstellen discussienotitie/verslaglegging).


Schrijfopdracht III
Voorbereidingscommissie digitalisering/digitaal werken
Gevraagd een rapporteur/schrijver met:

 • Kennis van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)
 • Kennis van- of affiniteit met digitale werkprocessen
 • Je hebt uitstekende schrijfvaardigheden
 • Je bent communicatief vaardig en hebt initiërend en analytisch vermogen
 • Je bent in staat het onderwerp met een onafhankelijke en objectieve blik te bezien
 • Je bent beschikbaar in de periode tussen september en november 2014 voor minimaal 3 bijeenkomsten in de omgeving van Amersfoort of Gouda (data nog nader te bepalen) van telkens een dagdeel. Dit is exclusief de uren noodzakelijk voor het schrijven (opstellen discussienotitie/verslaglegging).

Je belangstelling voor 1 of meerdere schrijfopdrachten kan je op de navolgende wijze kenbaar maken:
"Letter of Interest" kan je tot uiterlijk 27 augustus 2013 voor 12.00 uur mailen naar esther.wieringa@sikb.nl. Voor vragen over deze belangstellingsregistratie kan je bellen met 06 220 64 928. Het PvA en de uitwerking voor fase 1 kun je eveneens op verzoek per mail toegezonden krijgen.Link naar het werkdocument voor de uitvoering van fase 1 (versie 13082014)Link naar het PvA Operationaliseren kwaliteitssysteem Nederlandse archeologie
Je registratie bestaat uit max 1,5 A4'tje en bevat de volgende informatie:
• NAW-gegevens van de persoon die in aanmerking wenst te komen voor de schrijfopdracht (incl. KvK nummer) en graag vermelden voor welke van de 3 schrijfopdrachten je in aanmerking wenst te komen (indien meerdere graag motiveren en dit voorzien van onderstaande gerichte informatie).
• Gerichte informatie over de aanwezige kennis, ervaring van de persoon in relatie tot dit specifieke project aan de hand van een CV en eventuele referentieprojecten (CV”s vallen buiten de max. 1,5 A4 eis);
• Motivatie voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Selectie
SIKB maakt per schrijfopdracht (I t/m III) een selectie van max. 3 gegadigden om offerte uit te brengen. Als het totaal aantal registraties het aantal van 3 per schrijfopdracht overtreft, zal SIKB een selectie uit de ontvangen registraties maken, op basis van de gegevens die bij registratie verstrekt zijn. De criteria die hierbij gehanteerd zullen worden, zijn:
(1) expertise en ervaring (CV”s)
(2) de motivatie voor de uitvoering
Belangstellenden die niet geselecteerd worden om offerte uit brengen, worden hiervan mondeling op de hoogte gesteld.