Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

TAART VOOR SIKB!

Op dinsdag 9 december heeft het Nationaal Beraad Digitale Overheid besloten om SIKB het predicaat “uitstekend beheerproces” toe te kennen voor de standaard SIKB0101 en een nieuwe versie van SIKB0101 op de “pas toe of leg uit”-lijst op te nemen.

Op dinsdag 9 december heeft het Nationaal Beraad Digitale Overheid besloten om SIKB het predicaat “uitstekend beheerproces” toe te kennen voor de standaard SIKB0101 en een nieuwe versie van SIKB0101 op de “pas toe of leg uit”-lijst op te nemen. SIKB0101 is de open standaard voor het uitwisselen voor data over de milieu-hygiënische kwaliteit van de bodem. Voor meer info: https://www.forumstandaardisatie.nl/actueel/item/titel/uitstekend-beheer-predicaat-voor-3-beheerorganisaties-van-open-standaarden[|https://www.forumstandaardisatie.nl/actueel/item/titel/uitstekend-beheer-predicaat-voor-3-beheerorganisaties-van-open-standaarden]