Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Tot op de bodem”¦

Hoeveel grondonderzoek is nodig voor een bronbemaling en zijn er slimmere manieren om inzicht te krijgen in de bodem? Platformbijeenkomst Bronbemalen; donderdagmiddag 23 oktober 2014.

Hoeveel grondonderzoek is nodig voor een bronbemaling en zijn er slimmere manieren om inzicht te krijgen in de bodem?
Platformbijeenkomst Bronbemalen; donderdagmiddag 23 oktober 2014
Tijd: 13.00 - 16.00 uur, inloop met lunch vanaf 12.00 uur
Locatie: Deltares (Paviljoen), Boussinesqweg 1 te Delft
SIKB en Deltares organiseren donderdagmiddag 23 oktober 2014 een nieuwe bijeenkomst van het Platform Bronbemalen.
Doel van het platform en de bijeenkomsten is kennisuitwisseling binnen de gehele bronbemalingsketen. De platformbijeenkomst staat open voor alle professionals die te maken hebben met bronbemalingen. De platformbijeenkomsten worden bezocht door onder meer adviesbureaus, aannemers, waterschappen, opdrachtgevers en kennisinstituten.
Onderwerp van gesprek op 23 oktober is grondonderzoek in het kader van bronbemalingen. Onder meer zal worden ingegaan op de vraag hoeveel grondonderzoek nu eigenlijk nodig is om een voldoende betrouwbaar beeld te krijgen van de ondergrond. En wat is precies voldoende betrouwbaar? Hoe kunnen bestaande gegevens nuttig worden gebruikt? Zijn er nog andere slimme methoden om een goed beeld te krijgen van de bodem?
Programma voor 23 oktober:

  • 12.00 uur: Inloop met lunch
  • 13.00 uur: Welkomstwoord en inleiding op de middag. John Lambert, Deltares / Guido Ritskes, SIKB
  • 13.20 uur: Hoeveel grondonderzoek is volgens de normen minimaal noodzakelijk? Robin Lomulder, Fugro.
  • 13.50 uur: Ervaringen met vooronderzoek geologie/hydrologie bij Gasunie trac. Peter Vos, Deltares.
  • 14.30 uur: Pauze
  • 15.00 uur: Ervaringen met grond- en geologisch onderzoek bij Gasunie trac. Reinder Dekker, Van Kessel Bronbemaling.
  • 15.30 uur: Update Mechanisch boren en bronbemalen (BRL 2100), Arthur de Groof, SIKB.
  • 16.00 uur: Afsluiting met een drankje

U kunt zich aanmelden voor deze (kostenloze) bijeenkomst door het aanmeldformulier in te vullen en te verzenden.
Er is beperkt plaats, dus reageer snel!