Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Veel overeenkomsten tussen explosievenopsporing en archeologie

Hij is zojuist verschenen, de nieuwe SIKB Handreiking Samenloop Archeologie en Explosievenopsporing, werken in een veilige omgeving mét behoud van archeologische waarden.

Nieuwe SIKB Handreiking Samenloop archeologie en explosievenopsporing
De handreiking heeft maar liefst 3 doelgroepen:

  • De gemeente als bevoegd gezag en opdrachtgever
  • De archeoloog voor wie het een praktische handreiking en kennisdocument is over Conventionele Explosieven (CE)
  • En last but not least biedt de Handreiking de OCE-deskundige kennis over de archeologische uitvoering

De Handreiking is voorzien van praktische tips, checklists en voorbeelden van samenloopprojecten uit de praktijk. Het doel is het faciliteren van een samenloopproject door in te zoomen op de overeenkomsten en mogelijkheden en daarbij kennis te bieden over de verschillen tussen archeologisch onderzoek en explosievenopsporing.
De Handreiking is een gezamenlijke uitgave van SIKB en de Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO).
U kunt de Handreiking hier bestellen