Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Voorschriften rond monsterneming aangepast

Kwaliteitsrichtlijnen worden door SIKB regelmatig aangepast aan wijzigingen in beleid en aan praktijkervaringen. Voor BRL SIKB 1000 en AS SIKB 1000 “Monsterneming voor partijkeuringen” is een Wijzigingsblad voorbereid met twee items die voor de uitvoering relevant zijn.

Met de Wijzigingsbladen zijn nu teksten opgenomen rond:

schema aanpassing
Alleen AS SIKB 1000 verwijzingen naar NEN-normen. In AS SIKB 1000 staan verkeerde versies vermeld voor twee (essentiële) NVN-normen, nml. NVN 7301 en NVN 7303. Ook voor enkele andere normen in par. 1.4 zijn gebreken geconstateerd. Met de voorliggende wijziging [1] worden deze gebreken hersteld.
BRL SIKB 1000 en AS SIKB 1000 het omgaan met duplomonsters. De huidige teksten in de protocollen 1001, 1002 en 1003 zijn niet helemaal in lijn met bijlage F van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit 1998, hetgeen oorspronkelijk wel beoogd is geweest. Met de aanpassing wordt een bestaand toezichtrisico weg genomen.Klik hier voor de actuele versie van het Wijzigingsblad voor BRL SIKB 1000Klik hier voor de actuele versie van het Wijzigingsblad voor AS SIKB 1000

De beschreven aanpassingen kunnen vanaf 1 januari 2015 worden gebruikt als onderdeel van de vigerende versies van AS SIKB 1000 en BRL SIKB 1000 en de protocollen 1001, 1002 en 1003, maar moeten uiterlijk 1 januari 2016 zijn geïmplementeerd.