Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

2014 was overgangsjaar voor bodembescherming

Het CCvD Bodembescherming heeft in haar vergadering van 29 oktober 2014 het rapport
Functioneren certificatieschema’s bodembescherming SIKB - Jaarrapportage 2014
vastgesteld.

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming heeft in haar vergadering van 29 oktober 2014 het rapport Functioneren certificatieschema’s bodembescherming SIKB - Jaarrapportage 2014 vastgesteld, waarin het functioneren van de certificatieschema’s voor bodembescherming, in beheer bij SIKB, over 2014 is beoordeeld. Vanuit SIKB is dit de zesde rapportage over de uitvoering van de certificatieschema’s voor bodembescherming.

Gelet op de bevindingen en daarmee samenhangende toelichtingen is het CCvD van oordeel dat het stelsel van kwaliteitsborging, zoals tot voor korte ondergebracht in BRL’s 2319 – 2372 en nu in de BRL SIKB 7700, goed functioneert. 2014 vormt een overgangsjaar, waarbij de transitie is voltooid van de ‘oude’ beoordelingsrichtlijnen naar de nieuwe BRL SIKB 7700; een trendmatige beoordeling van geconstateerde afwijkingen kan pas in komende jaren weer gaan plaatsvinden

Het CCvD Bodembescherming constateert dat de overgang met grote inspanningen van alle betrokken partijen succesvol is afgerond. Hierbij wordt opgemerkt dat met de gewijzigde norm voor accreditatie (van EN 45011 naar ISO 17065) en de overgang van proces- naar product-certificatie, een andere beoordeling door CI’s wordt gevraagd dan voorheen. Met het nieuwe schema en het daarmee samenhangende BHOC moet in de komende jaren meer ervaring worden opgedaan.

Klik hier voor de Jaarrapportage Bodembescherming 2014