Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Beoordeling meldingen Bbk via SIKB-site nu volledig vernieuwd

Op de website van SIKB is vanaf nu een checklist beschikbaar voor beoordeling van alle meldingen binnen het Besluit bodemkwaliteit.

////
Op de website van SIKB is vanaf nu een checklist beschikbaar voor beoordeling van alle meldingen binnen het Besluit bodemkwaliteit. Voordeel van deze tool dat de beoordeling van een melding door het Bbk-bevoegd gezag nu op een eenduidige en gestructureerde manier kan plaatsvinden. Bovendien helpt de tool met de beoordeling door allerlei antwoordafhankelijke vragen te stellen, help-velden aan te bieden en verwijzingen te geven naar de wettelijke basis.
Tot voor kort konden alleen de ‘natte toepassingen’ beoordeeld worden. De tool is echter volledig geactualiseerd en ook flink aangepast én uitgebreid. Nu kunnen alle droge en natte toepassingen, van grond, baggerspecie en bouwstoffen, worden beoordeeld. Uiteraard zijn ook de laatste wijzigingen uit wet- en regelgeving in de tool verwerkt. Daarnaast is het nu mogelijk om het bestand met de gegevens over de melding, dat vanuit RWS Leefomgeving met de melding wordt meegezonden, in te lezen. Hiermee wordt de beoordeling automatisch voorzien van de juiste basisgegevens. Met de nieuwe versie van deze tool bent u actueel en kunt u alle Bbk-meldingen beoordelen op volledigheid en juistheid.
Zie verder: www.sikb-bbkb.nl