Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bronbemalingen beter verzekerbaar met BRL SIKB 12000!

SIKB organiseerde op 2 juni in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars een platformbijeenkomst Bronbemalen.

SIKB organiseerde op 2 juni in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars een platformbijeenkomst Bronbemalen. Thema van de bijeenkomst was verzekerbaarheid van (de effecten van) bronbemalingen.
Vanuit diverse invalshoeken gingen de sprekers in op de vraag of onverhoopte negatieve effecten van bronbemalingen wel verzekerbaar zijn. Geconcludeerd werd onder meer dat werken volgens de BRL SIKB 12000 risico’s beter inzichtelijk en beter beheersbaar maakt zodat de negatieve effecten die mogelijk toch nog als gevolg van de bronbemaling optreden, goed te verzekeren zijn. Lees meer via http://www.sikb.nl/platformbronbemalen