Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

CCvD Archeologie Advies Kwaliteitsborging en start certificering

Het pas geopende Huis van Hilde en SIKB waren gastorganisaties bij de Velddag Archeologie op 5 februari 2015 in Castricum.

De dag stond in het teken van de komende certificering binnen de Archeologie. Hierbij is ingegaan op wat certificering voor de archeologie gaat betekenen en op welke eisen de sector mag rekenen. Daarnaast kon het publiek haar wensen inbrengen over hoe de certificering er mogelijk uit zou moeten zien. De interactie tussen de aanwezigen was daarmee groot. De dag heeft uiteindelijk veel input opgeleverd voor de commissies die nu de certificering in de Archeologie vorm gaan moeten geven. sikbarcheologie.ning.comover deze Velddag en over certificering in de archeologie.