Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

CCvD Archeologie neemt aantal belangrijke besluiten rond de certificering en registratie

Het CCvD Archeologie heeft op 9 november jl. een aantal belangrijke besluiten rond de certificering en registratie genomen en een aantal eerdere besluiten bekrachtigd.

Het CCvD kiest voor procescertificering met een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) en heeft besloten dat er daarnaast een register komt voor KNA actoren. Er komt een gefaseerde invoer van de certificering waarbij er eerst een focus komt op de wettelijk verplichte protocollen. Deze zullen vanaf 1 juli 2016 in werking treden. Niet eerder dan 1 januari 2017 wordt het ook mogelijk om je voor het protocol Specialistisch onderzoek, Bureauonderzoek, PvE en Depotbeheer te laten certificeren. Het CCvD beoogt met deze fasering de druk op de sector niet groter te maken dan strikt noodzakelijk.

Lees meer in het verslag en de complete besluitenlijst