Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Erfgoedwet en wettelijke certificering archeologie vertraagd

De plenaire behandeling in de Eerste Kamer is nu voorzien voor 8 december 2015 en inwerking treden op 1 juli 2016.

== ==; line-height: 1.2em; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: "Lucida Grande", "Lucida Sans", Verdana, sans-serif; font-size: inherit; font-weight: inherit; text-decoration: inherit; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;")
De Erfgoedwet, waarin ook de wettelijke certificering is vastgelegd, is op 16 juni 2015 unaniem door de Tweede Kamer aangenomen. De plenaire behandeling in de Eerste Kamer is nu voorzien voor 8 december 2015. Daarna gaan er 8 weken in waarin er een raadgevend referendum aangevraagd kan worden. Hierdoor gaat de Erfgoedwet niet in op 1 januari 2016.
Als de Eerste Kamer akkoord gaat en er geen referendum komt, dan wordt gestreefd naar een inwerkingtreding per 1 juli 2016. Dit betekent dat ook de certificering een half jaar later van kracht zal worden.Klik hier voor meer informatie over de ErfgoedwetKlik hier voor meer informatie over de certificering en het register voor archeologen ; line-height: 1.3em; font-family: "Lucida Grande", "Lucida Sans", Verdana, sans-serif; text-decoration: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;")