Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

ILenT en Certicon ondertekenen toezichtconvenant

Onder grote belangstelling is op woensdag 3 juni 2015 door Certicon Kwaliteitskeuringen BV, als eerste bedrijf in de sector Bodemkwaliteit, een convenant afgesloten met ILenT.

Onder grote belangstelling is op woensdag 3 juni 2015 door Certicon Kwaliteitskeuringen BV, als eerste bedrijf in de sector Bodemkwaliteit, een convenant afgesloten met ILenT.
Koos Berghuis, directeur van Certicon, meldde in een korte toespraak dat hiermee, sinds de uitspraak door de Raad van State op 7 augustus 2013, een periode van onzekerheid voor Certicon positief is afgesloten.

Naast de verduidelijking van de teksten in protocol SIKB 1001 door SIKB direct na de uitspraak, bestond er ruimte en een gezamenlijke wens voor een nieuwe aanpak in de sector bodemkwaliteit. Met het convenant heeft Certicon aantoonbaar gemaakt dat zij zich houdt en blijft houden aan alle eisen uit wet- en regelgeving rond bodembeheer onder meer door toepassing van PDCA (plan–do–check–act), een methode voor continue verbetering van organisaties die bijvoorbeeld ook binnen de nieuwe ISO 9001 wordt gevraagd. Eens per jaar verifieert ILT de gemaakte afspraken met Certicon.

Het convenant geeft rust en ruimte voor dialoog tussen een certificaathouder en het publieke toezichthoudend bevoegd gezag. Een dergelijke ruimte is en blijft nodig omdat bij de uitleg van de private certificatieschema’s en protocollen, interpretatieverschillen immers niet altijd zullen kunnen worden voorkomen.