Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

KNA Waterbodems versie 3.2 vrijgegeven voor gebruik

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie heeft de KNA Waterbodems, versie 3.2, op 18 december 2014 vastgesteld.

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie heeft de KNA Waterbodems, versie 3.2, op 18 december 2014 vastgesteld.
De KNA Waterbodems versie 3.2. betreft voornamelijk een technische update. Dit betekent dat met name eerdere besluiten van het CCvD zijn verwerkt en de tekst her en der geactualiseerd is. Deze wijzigingen zijn ook al opgenomen in de KNA Landbodems (versie 3.3). Wel wijs ik u er graag op dat bij de eisen aan actoren (KNA, Bijlage 2) wel sprake is van enkele belangrijke inhoudelijke wijzigingen
In de toelichting op de KNA leest u welke veranderingen in deze versie zijn doorgevoerd. Alle documenten zijn beschikbaar op www.sikb.nl onder richtlijnen & protocollen archeologie.
OvergangsregelingVoor de overgang van de KNA versie 3.1 naar KNA Wb versie 3.2 is door het CCvD Archeologie een overgangsregeling vastgesteld. De overgangsregeling is vastgesteld op 12 weken na de publicatiedatum van de KNA 3.2.
De overgangsregeling bij de KNA Waterbodems versie 3.2 houdt het volgende in:

  • In de periode tussen 13 januari 2015 tot en met 7 april 2015 passen bedrijven, instellingen en gemeenten hun werkwijze aan. In deze periode kan zowel volgens KNA 3.1 als volgens KNA 3.2 gewerkt worden.
  • Organisaties die voor 7 april 2015 overschakelen op de versie 3.2, melden dit bij de Erfgoedinspectie. Zij worden dan op versie 3.2 ge´nspecteerd.
  • Vanaf 8 april 2015 is het niet meer mogelijk om te werken volgens de KNA versie 3.2. Dit geldt voor alle projecten die starten na die datum. De Erfgoedinspectie (e.a.) toetst vergunninghouders vanaf die datum alleen op basis van de KNA Waterbodems versie 3.2.