Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Ministerie van OCW organiseert informatiemiddagen over de Erfgoedwet

Op 30 oktober en 2 december zal het Ministerie van OCW twee informatiemiddagen organiseren over de Erfgoedwet.

Op 30 oktober en 2 december zal het Ministerie van OCW twee informatiemiddagen organiseren over de Erfgoedwet. De informatiemiddag is bedoeld voor professionals die te maken krijgen met deze wet. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u door medewerkers van de Directie Erfgoed en Kunsten van het Ministerie van OCW, de Erfgoedinspectie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bijgepraat over de diverse onderdelen van de Erfgoedwet en de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie.
De middag start met een plenaire sessie. Daarna kunt u deelnemen aan diverse lezingen over onder andere musea & collecties, monumenten of archeologie. Deelsessie 1 gaat over het certificeringsstelsel, sessie 2 over aanverwante wet en regelgeving in de archeologie & amateurarcheologen en sessie 3 gaat over de samenhang tussen de Erfgoedwet en de Omgevingswet
Link naar het programma en voor aanmelden (zie op deze pagina verder onder Agenda items)