Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe Wijzigingsbladen verschenen

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft nieuwe versies vastgesteld van de Wijzigingsbladen voor de volgende beoordelingsrichtlijnen; BRL SIKB 1000, AS SIKB 1000, BRL SIKB 6000 en BRL SIKB 7000

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft nieuwe versies vastgesteld van de Wijzigingsbladen voor de volgende beoordelingsrichtlijnen:

  • BRL SIKB 1000 (“Monsterneming voor partijkeuringen”);
  • BRL SIKB 6000 (“Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg”).
  • BRL SIKB 7000 (“Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem”).

Daarnaast heeft het Accreditatiecollege Bodembeheer een nieuwe versie vastgesteld van het Wijzigingsblad bij AS SIKB 1000 (“Monsterneming voor partijkeuringen”);

Met de nieuwe versies van de Wijzigingsbladen zijn vooral redactionele aanpassingen doorgevoerd.

Nieuwe versie Wijzigingsblad bij BRL 1000

Met de nieuwe versie zijn de bestaande wijzigingen ook van toepassing verklaard op versie 8.2 van BRL SIKB 1000. De bij BRL 1000 behorende protocollen zijn niet aangepast.

Nieuwe versie Wijzigingsblad bij AS SIKB 1000

Met het nieuwe Wijzigingsblad voldoet het AS SIKB 1000 aan de geactualiseerde accreditatienorm NEN-EN-ISO/IEC 17020. In dit verband is een tiental verwijzingen in AS SIKB 1000 naar de ISO/IEC 17020 aangepast.

De bij AS SIKB 1000 behorende protocollen zijn niet aangepast.

Nieuwe versie Wijzigingsbladen bij BRL SIKB 6000 en bij BRL SIKB 7000

Met het nieuwe Wijzigingsblad voor BRL SIKB 7000 is verduidelijkt dat functiescheiding in relatie tot BRL SIKB 6000 alleen geldt bij milieukundige verificatie (en niet bij milieukundige processturing).

In het nieuwe Wijzigingsblad behorende bij BRL SIKB 6000 zijn de eisen aan het onderhouden van kennis aangepast voor de milieukundig begeleider bij die organisaties die zijn gecertificeerd en erkend voor BRL SIKB 7000 en zelf milieukundige begeleiding (processturing) uitvoeren.

Meer informatie
Klik hier voor de nieuwe versie van het Wijzigingsblad bij BRL 1000.

Klik hier voor de nieuwe versie van het Wijzigingsblad bij AS SIKB 1000.
Klik hier voor de nieuwe versie van het Wijzigingsblad bij BRL SIKB 6000.
Klik hier voor de nieuwe versie van het Wijzigingsblad bij BRL SIKB 7000.

Invoering

De nieuwe versies van de Wijzigingsbladen treden in werking op 1 juli 2015 en zijn vanaf die datum ook opgenomen in bijlage C van de Regeling Bodemkwaliteit (Rbk).