Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Programmaraad Bodembescherming over pre-consultatieversie Besluit Activiteiten leefomgeving

Het ministerie van I&M heeft de eerste concepten (‘pre-consultatie versie’) gepubliceerd van de vier AMvB’s die vanaf 2018 onder de Omgevingswet de belangrijkste inhoudelijke regels zullen bevatten.

Het ministerie van I&M heeft de eerste concepten (‘pre-consultatie versie’) gepubliceerd van de vier AMvB’s die vanaf 2018 onder de Omgevingswet de belangrijkste inhoudelijke regels zullen bevatten.Dat zijn het Omgevingsbesluit, het Besluit Kwaliteit Leefomgeving, het Bouwwerkenbesluit en het Besluit Activiteiten leefomgeving (BAL). Het BAL bevat de meeste inhoudelijke bepalingen op het gebeid van milieu die voor ondernemers van belang zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Programmaraad Bodembescherming de bijeenkomst eind oktober speciaal wijdt aan het BAL. I&M licht daarbij de inhoud van het BAL toe. Vanuit verschillende optieken (vloeren, rioleringen, biologische verontreiniging van bio-diesels) zal vervolgens op de consequenties van het BAL worden ingegaan.