Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Start onderzoek naar bemonsteren en risico’s microbiële corrosie (MIC) in tanks

SIKB en Rijkswaterstaat/Bodem+ laten onderzoek uitvoeren naar de manier waarop biologische verontreinigingen in bio-diesels moeten worden bemonsterd en geanalyseerd

SIKB en Rijkswaterstaat/Bodem+ laten onderzoek uitvoeren naar de manier waarop biologische verontreinigingen in bio-diesels moeten worden bemonsterd en geanalyseerd. Ook moet de risicobeoordeling worden verbeterd. Deze biologische verontreinigingen vragen steeds meer aandacht omdat ze hoog corrosief zijn en daardoor de stalen opslagtanks aantasten. De levensduur van tanks vermindert daardoor (en de kans op bodemverontreiniging door lekkende tanks neemt toe). Het onderzoek moet leiden tot een verbetering van het inspectieprotocol AS 6802 voor het bemonsteren van sludges in tanks. Doel is ook om te voorkomen dat inspecteurs met vervuilde apparatuur besmettingen naar andere tanks overbrengen.