Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Tools voor modern toezicht

SIKB heeft een aantal nieuwe toezichttools ontwikkeld. Daarbij gaat het onder meer om een tool waarmee Bbk-meldingen eenvoudig en effectief kunnen worden beoordeeld.

SIKB heeft een aantal nieuwe toezichttools ontwikkeld. Daarbij gaat het onder meer om een tool waarmee Bbk-meldingen eenvoudig en effectief kunnen worden beoordeeld.
De tool bestond al voor Bbk-meldingen voor de Bbk-taken van waterbeheerders en is nu ook geschikt gemaakt voor omgevingsdiensten. Verder is de tool Bbk-toezicht voor waterbeheerders nu ook als app beschikbaar. Met deze app kunnen waterschappen en Rijkswaterstaat een eerste beoordeling maken van toepassingen in het kader van het Bbk. Ook voor bodembescherming is er een app ontwikkeld. Speciaal voor milieutoezichthouders heeft SIKB een app ontwikkeld waarmee op locatie bepaald kan worden of een vloeistofdichte voorziening nodig is, en of een bestaande vloer of riolering in goede staat van onderhoud is.

Meer info is te vinden in de factsheets voor bodembescherming en voor de Bbk-tools en apps.

De tools zelf zijn de vinden via [|doc/www.sikb-bbkt.nl]www.sikb-bbkt.nl (toezicht) en [|doc/www.sikb-bbkb.nl]www.sikb-bbkb.nl (meldingen).

De App’s zijn te downloaden in de App Store (Apple) Playstore (Android).