Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Verzekeren van bronbemalingen, hoe zit dat?

SIKB organiseert op dinsdagmiddag 2 juni 2015 in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars een nieuwe bijeenkomst van het Platform Bronbemalen

Platformbijeenkomst Bronbemalen; dinsdagmiddag 2 juni 2015

Tijd: 13.00 - 16.00 uur, inloop met lunch vanaf 12.30 uur
Locatie: Verbond van Verzekeraars, Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag

SIKB organiseert op dinsdagmiddag 2 juni 2015, in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars een nieuwe bijeenkomst van het Platform Bronbemalen.

Doel van het platform en de bijeenkomsten is kennisuitwisseling binnen de gehele bronbemalingsketen. De platformbijeenkomst staat open voor alle professionals die te maken hebben met bronbemalingen. De platformbijeenkomsten worden bezocht door onder meer adviesbureaus, aannemers, waterschappen, opdrachtgevers en kennisinstituten.

Onderwerp van gesprek op 2 juni is de verzekerbaarheid van werken/projecten met bronbemaling. Tijdens eerdere platformbijeenkomsten is al aangegeven dat met behulp en naleving van de BRL 12000 de verzekerbaarheid van projecten met bronbemaling verbeterd kan worden. Risico’s kunnen namelijk beter beheersbaar worden en daarbij voor verzekeraars beter inzichtelijk gemaakt worden.

Zodoende kunnen bronbemalingen verzekerbaar blijven, wat zeker niet altijd vanzelfsprekend was. Deze verbeterde risico-inzichten kunnen de mogelijke verzekerbaarheid ten goede komen. Een goede ontwikkeling voor zowel verzekeraars, voor de verzekerde partijen als voor andere belanghebbenden bij de bronbemaling.

Maar hoe gaat het verzekeren van projecten met bronbemaling in zijn werk? Wat voor verzekeringen bestaan er? Onder welke mogelijke voorwaarden geldt die verbeterde verzekerbaarheid met de BRL SIKB 12000? Moet de verzekerde gecertificeerd zijn of is werken conform de BRL al voldoende? Welke ervaringen hebben verzekeraars met bronbemalingen en welke ervaringen hebben bronbemalers en aannemers met verzekerbaarheid? Hoor het en praat mee op 2 juni in Den Haag!
Programma:

 • 12.30 uur - Inloop met lunch
 • 13.00 uur - Welkomstwoord
 • 13.10 uur - Verzekerbaarheid van bronbemalingen als aanleiding voor de BRL SIKB 12000; Jan Bijker (Bouwend Nederland)
 • 13.35 uur - Verzekeren van bronbemalingen; hoe werkt het en wat zijn de mogelijkheden? Stephan Vooijs (Nationale Nederlanden)
 • 14.00 uur - Ervaringen met verzekeren van (projecten met) bronbemalingen; Paul Magnin (Henk van Tongeren grondwatertechniek)
 • 14.30 uur - Pauze
 • 15.00 uur - Voorziene stelselwijziging in de bouw (private kwaliteitsborging) en gevolgen voor verzekeren van bronbemalingen; Fred Veldhuizen (Bouwtoets)
 • 15.20 uur - Mechanisch boren, BRL SIKB 2100 stand van zaken; Arthur de Groof (SIKB)
 • 15.40 uur - Update SIKB bronbemalingen
 • 15.55 uur - Certificaatuitreikingen BRL SIKB 12000
 • 16.00 uur - afsluiting met borrel

U kunt zich aanmelden voor deze (kostenloze) bijeenkomst door het aanmeldformulier in te vullen en te verzenden.