Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Voorzitterswissel Programmaraad Bodembeheer

Na acht jaar voorzitterschap van de Programmaraad Bodembeheer heeft Marc Langenhuijsen op 17 november de voorzittershamer overgedragen aan Jos Theeuwen

Na acht jaar voorzitterschap van de Programmaraad Bodembeheer heeft Marc Langenhuijsen op 17 november de voorzittershamer overgedragen aan Jos Theeuwen.

De Programmaraad Bodembeheer is verantwoordelijk voor de agendasetting voor het bodembeheer. Haar rol is om te signaleren voor welke onderwerpen beleidsmatige discussies en innovaties een rol spelen. Voor die onderwerpen voert de Programmaraad verkenningen uit en programmeert zijn de uitwerking in instrumenten en activiteiten van SIKB. Dit resulteert in de jaarprogramma’s Bodembeheer van SIKB.

Marc Langenhuijsen trad in maart 2008 aan als voorzitter van de Programmaraad Bodembeheer. Hij vervulde die rol steeds naast zijn managementfuncties bij gemeente Breda en sinds enkele jaren bij de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant, waar Marc lid is van het Directieteam.

Het SIKB-bestuur is blij dat Marc als lid deel blijft nemen aan de Programmaraad, zodat hij de raad kan blijven voeden met zijn brede kijk op de ontwikkelingen op het gebied van milieu en ruimtelijke ontwikkelingen en op de vernieuwingen binnen de overheid.

Marcus van Zutphen sprak namens het SIKB-bestuur zijn dank uit aan Marc voor zijn bijdrage aan SIKB als voorzitter van de Programmaraad Bodembeheer. Ook wenste Marcus van Zutpen namens het SIKB-bestuur de nieuwe voorzitter, Jos Theeuwen, werkzaam bij Grontmij, veel succes bij zijn nieuwe taak.