Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wijzigingsbladen bij BRL SIKB 2000

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft een wijzigingsblad vastgesteld bij de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en
waterbodemonderzoek” voor zowel versie 3.3. als versie 5.

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft wijzigingsbladen vastgesteld voor de Beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek”, zowel versie 3.3 als versie 5.
De wijzigingsbladen betreffen een tekstuele verduidelijking BRL SIKB 2000 versie 3.3 en versie 5 en een wijzing met betrekking tot het plaatsen van plaatsen van diepe en freatische peilbuizen in het daarbij behorende Protocol 2001.
Voor BRL SIKB 2000 versie 5 komt daarbij tevens een wijziging als gevolg van nieuwe regels van de Raad voor Accreditatie waaraan BRL-en moeten voldoen. Daar BRL SIKB 2000 versie 5 reeds vrijwel geheel voldoet aan deze nieuwe regels, wordt volstaan met een wijzigingsblad en is er geen reden om een geheel nieuwe versie te publiceren.Klik hier voor de wijzigingsbladen.
Invoering en overgangstermijnPer 1 januari 2015 zijn de wijzigingsbladen opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit (Rbk). Daar de wijzigingen louter ter verduidelijk zijn opgenomen en niet leiden tot een andere werkwijze, is er afgezien van een overgangstermijn. Dit betekent dat de wijzigingsbladen per direct zijn toe te passen.
BRL SIKB 2000, versie 3.3 zal conform eerdere planning ingetrokken worden per 1 juli 2015. Vanaf die datum is het werken volgens BRL SIKB 2000, versie 5 (inclusief wijzigingsblad) verplicht.