Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Best Practice: Gasunie en de BRL 12000

Om een gasafsluiter locatie van Gasunie in Wijngaarden “in den droge” uit te kunnen vervangen, moest de grondwaterstand en de stijghoogte van het watervoerende pakket worden verlaagd.

Om een
gasafsluiter locatie van Gasunie in Wijngaarden
“in den droge” uit te kunnen vervangen, moest de grondwaterstand en de stijghoogte van het watervoerende pakket worden verlaagd. Daarbij is de BRL 12000 toegepast. Klik hier voor meer informatie.