Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 4000 Archeologie en KNA 4.0 gepubliceerd

Het CCvD Archeologie heeft op 7 juni 2016 de KNA en de Beoordelingsrichtlijn 4000 (BRL) vastgesteld.

Alle documenten bestaande uit de KNA protocollen Land- en Waterbodems en de BRL SIKB 4000 zijn gepubliceerd op de website van SIKB en gereed voor gebruik per 1 juli 2016.
De nu gepubliceerde versie is ook door de minister van OCW geaccepteerd voor de Erfgoedwet. Deze wet zal samen met het nieuwe kwaliteitssysteem op basis van certificering op 1 juli 2016 in werking treden. Voor het nieuwe kwaliteitssysteem geldt een overgangstermijn van een jaar. De BRL 4000 en de KNA 4.0 kan je hier terugvinden

Het Actorregister
Tegelijk met de certificering zal ook het Actorregister actief worden. Het Actorregister is er voor alle KNA actoren die werkzaamheden verrichten binnen de wettelijk verplichte protocollen (IVO, Opgraven en Archeologische begeleiding binnen de KNA Waterbodems) en binnen de niet wettelijk verplichte protocollen (Specialistisch Onderzoek, Programma van Eisen, Bureauonderzoek en Depotbeheer).
Het Actorregister is vanaf 1 juli 2016 actief op de SIKB website onder Archeologie. Meer informatie over het Actorregister Archeologie kan je nu al terugvinden in het informatieblad over het register Klik hier voor het informatieblad over het register

Evaluatie
Het CCvD is zich ervan bewust dat door de BRL en KNA 4.0 er voor de sector en voor individuele organisaties veel gaat veranderen. Het CCvD, maar ook OCW/RCE, zal daarom de invoering van de BRL en KNA 4.0 nauwgezet volgen en deze documenten aanpassen indien dat noodzakelijk en mogelijk blijkt.

Help!desk op 1 juli a.s.
We helpen je ook graag praktisch op weg. Op 1 juli 2016 wordt er daarom weer een Help!deskdaggeorganiseerd. Medewerkers van SIKB zitten tussen 09.30 en 12.30 klaar om je met raad en daad bij te staan. Bel (085-4862450) mail (info@sikb.nl) je bent dan ook van harte welkom aan de Burgemeester van Reenensingel 101 in Gouda.
Ook via de speciale website sikbarcheologie.ning.com kan je nog steeds actuele informatie vinden rond de certificering en het Actorregister. Je kunt daar nu ook vinden bij welke CI's en toetsers je kunt aankloppen.