Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Maatwerkoplossing voor archeologen

Het Centraal College van Deskundigen Archeologie heeft een zogenoemde maatwerkoplossing gecreëerd voor archeologen die niet voldoen aan de opleidingseisen van de nieuwe Erfgoedwet. Deze wet verplicht onder meer tot certificering voor borend onderzoek en opgravingen. Onder opgravingen wordt ook het uitwerken, rapporteren en conserveren van vondstmateriaal begrepen. Sommige ervaren archeologen beschikken voor certificering echter niet over alle benodigde diploma’s.

Het Centraal College van Deskundigen Archeologie (CCvD) heeft nu voor een relatief kleine groep archeologen een maatwerkregeling opgesteld waardoor zij hun werk kunnen blijven uitoefenen. De individuele beoordeling geschiedt voor de werkzaamheden waarvoor deze archeologen over voldoende kennis en ervaring beschikken. In het Actorregister kunnen zij vervolgens worden opgenomen als ‘KNA-maatwerkactor’.

Zij die in aanmerking willen komen voor deze oplossing worden verzocht om dat vóór 1 februari 2017 kenbaar te maken door een mail te sturen aan secretariaat@SIKB.nl o.v.v. 'Maatwerkoplossing archeologie'. Lees meer in de notitie.