Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Baggernet op 9 november 2010

De nieuwste ontwikkelingen mbt diepe plassen, archeologie voor waterbeheerders en excursie in de Grensmaas zijn de items bij de volgende bijeenkomst van Baggernet. Baggernet wordt gefinancierd door RWS, Bodem+ en SIKB.

Locatie:
Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10, 6229 GA Randwyck-Maastricht – www.limburg.nl
De nieuwste ontwikkleingen mbt diepe plassen, archeologie voor waterbeheerders en excursie in de Grensmaas zijn de items bij de volgende bijeenkomst van Baggernet. Baggernet wordt gefinancierd door RWS, Bodem+ en SIKB.
Project Grensmaas: samenwerken aan rivierbeveiliging, ontgrinding en natuurontwikkeling in Zuid-Limburg “Groen voor grind” heette het begin jaren ”90: grindwinning én de ontwikkeling van nieuwe natuur langs de Grensmaas. Door het grind slim af te graven zou en passant ook voor lagere waterstanden worden gezorgd. In 1993 en 1995 zorgde de Maas ervoor dat de hoogwaterbescherming een hoofddoel werd. In 2007 is het Consortium Grensmaas begonnen met het uitvoeren van een groot deel van het Grensmaasproject. Het project loopt tot eind 2022. In totaal voert het Consortium in Nederland elf locaties uit tussen Maastricht en Roosteren.
Het Grensmaasproject is in veel opzichten bijzonder. Het is de omvangrijkste publiek-private samenwerking tot nu toe in Nederland. Het Consortium zorgt voor de complete uitvoering: van engineering en vergunningaanvragen tot aan oplevering toe. De overheid ziet toe op de naleving van de afspraken uit 2005. De provincie Limburg en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Verkeer en Waterstaat zijn de partners van de overheid tijdens de voorbereiding en uitvoering van de Grensmaas. Namens die overheden ziet Rijkswaterstaat Maaswerken erop toe dat het Consortium zich aan de contractuele afspraken houdt. In het Consortium Grensmaas zijn grindbedrijven, aannemers en Natuurmonumenten verenigd.
Op deze Baggernetdag zullen onderdelen van het Grensmaasproject nader worden toegelicht. Daarnaast wordt de link gelegd met een aantal actuele ontwikkelingen, zoals de Richtlijn Archeologie [link naar website Handreiking archeologie voor waterbeheerders] en de definitieve versie van de Handreiking Diepe Putten. De dag wordt afgerond met een excursie naar uitvoeringslocatie Itteren. Zie verder het programma.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deelname aan de themadag door uiterlijk 28 oktober 2010 een mailtje te sturen aan het secretariaat van Baggernet: marjan.euser@deltares.nl. Vermeld hierbij s.v.p. of u zowel aan het ochtendprogramma als aan de excursie deelneemt.
Organisatie www.baggernet.info