Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Kennis- en discussiebijeenkomst Bodemenergie

Het is inmiddels bekend dat de bodem substantieel kan bijdragen aan de nationale doelstellingen met betrekking tot duurzame energieopwekking en -besparing.

Het is inmiddels bekend dat de bodem substantieel kan bijdragen aan de nationale doelstellingen met betrekking tot duurzame energieopwekking en -besparing. Daarom heeft het gebruik van warmte-koude opslagsystemen (WKO) in Nederland een grote vlucht genomen. Om WKO te stimuleren en in goede banen te leiden, hebben Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, brancheorganisaties en kennisinstituten de handen ineen geslagen met het Samenwerkingsprogramma WKO (SWKO). En van de opgaven daarbij is de kwaliteitsborging. Daarvoor zijn de BRL SIKB 11000 en Protocol 11001 voor het Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen opgesteld. De ontwerpversies liggen momenteel ter inzage en u kunt nog reageren tot 31 maart 2012.
SIKB nodigt het bedrijfsleven uit voor een kennis en discussiebijeenkomst over bodemenergie op 23 maart 2012. Tijdens de bijeenkomst krijgt u antwoord op al uw vragen; Wat staat er nu in de BRL en het protocol; Hoe ziet de besluitvorming en het toezicht door overheden eruit; Wat betekent dit voor uw praktijk? U bent van harte welkom om deel te nemen aan de discussie over de ontwerpversies. De bijeenkomst start om 09:00 en duurt tot 12:15 en vindt plaats bij Agentschap NL te Utrecht. Legitimatie bij deze locatie is verplicht.