Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Meer grip op baggervolumes; 28 november 2013 in Tiel

Donderdagmiddag 28 november organiseren SIKB en Waterschap Rivierenland de bijeenkomst 'Meer grip op baggervolumes', het vervolg op de veldworkshop van 11 april in Leerdam.
Deze bijeenkomst is vol
. Nieuwe aanmeldingen komen op de reservelijst.

Het maximaal aantal deelnemers is helaas bereikt. U kunt zich nog wel aanmelden voor de reservelijst.
Donderdagmiddag 28 november organiseren SIKB en Waterschap Rivierenland de bijeenkomst 'Meer grip op baggervolumes', het vervolg op de veldworkshop van 11 april in Leerdam. Klik hier voor het verslag van die bijeenkomst. Discussies omtrent baggervolumebepalingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van baggerwerken en betrokken meetbureaus spelen al jaren. Vaak gaat het om de uitgangspunten die bij het meten worden gehanteerd.
Programma:

  • Welkomstwoord van Kees Vonk, directielid WSRL en voorzitter van Baggernet
  • Discussies over baggervolumes, een inleiding (SIKB)
  • Praktijkervaringen met SIKB Richtlijn baggervolumebepalingen 1 (Ecoreest)
  • Praktijkervaringen met SIKB Richtlijn baggervolumebepalingen 2 (WSRL)
  • Discussie; oplossingsrichtingen voor problemen met baggervolumebepalingen
  • Onderzoeksopzet effectiviteit van meetmethoden voor baggervolumebepalingen (SIKB en Tijhuis Ingenieurs)
  • Presentatie 'De intelligente peilstok', d nieuwe methode om de sliblaagdikte te meten? (DotOcean)

Eind 2012 heeft SIKB de 'Richtlijn baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen' vastgesteld. De richtlijn biedt een eenduidig proces inclusief meetinspanning om te komen tot een goede baggervolumebepaling. SIKB heeft de richtlijn onder begeleiding van waterschappen, adviesbureaus en aannemerij opgesteld.
Tijdens de bijeenkomst worden de eerste ervaringen met de richtlijn gedeeld. Vraag daarbij is ook welke andere oplossingsrichtingen er zijn voor de vele discussies over baggervolumes. Adviesbureaus en aannemers krijgen nogal eens de opdracht mee tot 'vaste bodem' te peilen of te baggeren, terwijl iedereen 'vaste bodem' anders definieert. Ligt daar misschien het probleem en dus ook de oplossing? In een discussie met de sprekers en de zaal proberen we meer helderheid te krijgen. Verder wordt ingegaan op een onderzoek dat SIKB en enkele waterschappen en marktpartijen gaan uitvoeren naar de effectiviteit van meetmethoden voor baggervolumebepalingen. Tot slot wordt een geheel nieuwe techniek gepresenteerd voor het meten van de sliblaagdikte, vooralsnog genaamd: de intelligente peilstok.
Voldoende te zien, te horen en te bespreken dus voor een ieder die betrokken is bij baggerwerken...komt dat zien!
De bijeenkomst vindt plaats bij Waterschap Rivierenland, Blomboogerd 1 in Tiel, en duurt van 13.00 uur tot 16.30 uur. Inloop is vanaf 12.15 uur met een broodje.
De bijeenkomst is vol. Aanmelden voor de reservelijst van de bijeenkomst kan via het aanmeldformulier.
Wil je je ervaringen met de richtlijn baggervolumebepalingen tijdens de bijeenkomst delen met vakgenoten of heb je op een andere manier een goede oplossing voor de discussies omtrent baggervolumebepalingen? Laat het weten via guido.ritskes@sikb.nl.