Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

U kunt reageren op aangepaste AP04 en AS SIKB 3000

SIKB legt algemene kwaliteitseisen vast voor voorbereiden en utivoeren veldwerk TRIADE onderzoek op landbodems. U kunt
tot uiterlijk 26 april 2013
reageren op deze nieuwe ontwerpversie van AP04
(de komende dagen worden de verschillen met vorige versies zichtbaar gemaakt) en op deze nieuwe ontwerpversie van AS SIKB 3000
(verschillen met vorige versie zijn nu zichtbaar)

Voorstellen voor aanpassing aan AP04 en AS SIKB 3000Het Accreditatiecollege Bodembeheer heeft de ontwerpversies van de documenten onder de geactualiseerde accreditatieregelingen AP04 en AS SIKB 3000 vrijgegeven voor een openbare reactieronde. SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) nodigt alle belanghebbende partijen uit om te reageren op het ontwerp. Het College betrekt de ingekomen reacties bij de vaststelling van de definitieve documenten.
Voor de uitvoering van laboratoriumanalyses in het kader van het Besluit bodemkwaliteit bestaan sinds oktober 2011 de huidige versies van het Accreditatieprogramma AP04 (voor monsters uit partijkeuringen) en het Accreditatieschema AS SIKB 3000 (voor monsters uit overig milieuhygiƫnisch bodemonderzoek). In AS SIKB 3000 beschrijven de protocollen 3010-3090, 3110-3190 en 3210-3290 de uitvoering van de analyses en het document AS SIKB 3000 geeft het toetsingskader.
Onder meer aanpassen aantoonbaarheidsgrenzenDe huidige versies van AP04 en AS SIKB 3000 zijn afgestemd op de regelgeving in het Besluit bodemkwaliteit. In de nieuwe versies van de documenten uit AP04 en AS SIKB 3000 zijn de resultaten verwerkt van de over de volgende punten gevoerde discussies:

 • conformering van de eisen aan aantoonbaarheidsgrenzen voor de matrices grond (AP04 en AS SIKB 3000) en grondwater (AS SIKB 3000) aan de eisen van de markt (rapportagegrenzen voor waterbodem waren in de voorgaande versie van AS SIKB 3000 al geconformeerd);
 • conformering van de werkwijze voor de vaststelling van de aantoonbaarheidsgrenzen aan NEN 7777 (AP04 en AS SIKB 3000);
 • herbeschouwing van analytisch verplichte onderdelen als gevolg van ontwikkelingen in normen (AS SIKB 3000).

//U kunt reageren op de gewijzigde passages in alle documenten uit AP04 en AS SIKB 3000, te weten://

 • AS SIKB 3000, versie 5;
 • Protocollen 3010-3090, versie 6;
 • Protocollen 3110-3190, versie 5;
 • Protocollen 3210-3290, versie 3;
 • AP04-A, versie 7;
 • AP04-E, versie 7;
 • AP04-V, versie 8;
 • AP04-SB, versie 7;
 • AP04-SG, versie 10;
 • AP04-U, versie 7.

Algemene informatieHet Accreditatiecollege Bodembeheer is onderdeel van SIKB en ontwikkelt en beheert het accreditatieprogramma AP04 en de accreditatieschemaā€¯s AS SIKB 1000, 2000 en AS SIKB 3000. De volledige tekst van de ontwerp-documenten is te vinden op de website van SIKB: www.sikb.nl. Het ontwerp kan u ook tegen betaling worden toegezonden. U kunt uw commentaar op de gewijzigde passages tot uiterlijk 26 april 2013 sturen aan SIKB, bij voorkeur per e-mail naar info@sikb.nl; of anders per post t.a.v. de secretaris van het Accreditatiecollege Bodembeheer; Postbus 420; 2800 AK Gouda.
Help ons kosten te drukken: gebruik het reactieformatSIKB verzoekt u dringend om voor uw reactie gebruik te maken van het daartoe ontwikkelde format, op de website te vinden bij de ontwerp-documenten. Als u dit doet is de verwerking van uw reactie voor ons een stuk eenvoudiger, waardoor we besparen op de beheerkosten van de accreditatieregelingen. Wilt u op beide accreditatieregelingen reageren dan verzoek ik u om daarbij voor AS SIKB 3000 en AP04 aparte reactieformulieren in te zenden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.