Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Uitvoeringseisen mechanisch boren meer op de praktijk toegesneden

Nieuwe versie 3.3 van BRL SIKB 2100 en protocol 2101op 1 juli 2015 in werking getreden. Versies 2.1 en 3.1 ingetrokken op 15 september 2015. Direct naar de documenten

De nieuwe versie 3.3 van BRL SIKB 2100 en protocol 2101, Mechanisch boren, is op 1 juli 2015 in werking getreden. De nieuwe versie is op deze website gepubliceerd, inclusief een overzicht van de wijzigingen t.o.v. versie 3.1. Direct naar de documenten

Bedrijven kunnen nu dus op basis van versie 3.3 worden gecertificeerd. In het veld is dit te merken aan de mogelijkheid tot laagdetectie en de meer op de praktijk toegesneden eisen aan bijvoorbeeld werkwater en het afdichten van het boorgat.

De versies 2.1 en 3.1 worden op 15 september 2015 ingetrokken. Dat is nodig omdat die versies nog gebaseerd zijn op EN 45011, die vanaf die dag niet meer zal bestaan. Ondanks de korte overgangstermijn hoeft niemand zonder geldig certificaat komen te zitten: de certificatie-instellingen kunnen administratief een certificaat verlenen op grond van versie 3.3, mits het bedrijf geen afwijkingen meer open heeft staan ten opzichte van versie 3.1. De eerstvolgende audit wordt dan gedaan op basis van de nieuwe versie.

De reikwijdte van versie 3.3 is gelijk aan die van de oude versies: het ministerie van I&M laat een onderzoek uitvoeren naar de beste manier om die aan te passen.