Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

BRL 2100 Mechanisch boren

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL SIKB 2100 Mechanisch borenversie 4.001‑02‑2018Definitieve normtekst (verwachte ingangsdatum: medio oktober 2018: verwachte overgangstermijn: 15 maanden)
BRL SIKB 2100 Mechanisch borenversie 3.316‑04‑2015in werking per 1 juli 2015. Te gebruiken met het Wijzigingsblad
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 2101 Mechanisch boren versie 4.001‑02‑2018Definitieve normtekst (verwachte ingangsdatum: medio oktober 2018: verwachte overgangstermijn: 15 maanden)
Protocol 2101 Mechanisch borenversie 3.316‑04‑2015in werking per 1 juli 2015. Te gebruiken met het Wijzigingsblad
Wijzigingsblad
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad bij versie 3.3versie 108‑10‑2015vanaf 01-01-2016 te gebruiken bij versie 3.3
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Overzicht wijzigingen certificatieschema BRL SIKB 2100 van versie 3.3 naar versie 4.001‑02‑2018
Overzicht van wijzigingen versie 3.1 -> versie 3.316‑04‑2015geldig sinds 1 juli 2015. Let op: de versie van dit document die tot 13-08-2015 op deze plaats stond was niet de definitieve versie. Download hiernaast zo nodig alsnog de definitieve versie
Infoblad BRL SIKB 2100versie 117‑06‑2010
Toelichting
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 2100 Mechanisch Boren 
BRL 2100 - 2101 Mechanisch Borenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving