Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Achtergronden bij tankkeuringen

Een groep van ruim 35 inspecteurs voor tankkeuringen heeft op 7 februari 2017 een SIKB-themabijeenkomst over diverse onderwerpen rondom het controleren en keuren van ondergrondse tanks bijgewoond. Doel van de thema-bijeenkomst is het bijpraten van de inspecteurs over achtergronden van technische en juridische aard.

Inhoud
Aan de orde kwamen:

  • Kathodische bescherming bij tanks. Doel hiervan is het voorkomen van corrosie. Maar wat zijn de (natuurkundige) achtergronden en hoe werkt het? Uiteraard ook veel aandacht voor meten, meetfouten en interpretatie. Klik hier voor de sheets van Adrie Stoop (Van der Heide Inspecties.)
  • Regelgeving bij tankkeuringen. Wat wil (’moet’) je als technisch inspecteur weten van regelgeving? Toegelicht werden hoe regelgeving is opgebouwd en vervolgens ingezoomd op de verplichtingen van opdrachtgevers en van inspectie-instellingen. Uiteraard ook een blik op de wijzigingen die de Omgevingswet en het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) vanaf 2019 zal brengen. Kees Jonker van RWS, ook aanwezig, gaf een aanvullende toelichting op de plannen. Klik hier voor de sheets van Walter de Koning (SIKB).
  • Beïnvloeding wisselstroom. Elektrische beïnvloeding van tanks en bijbehorende installaties is een veel voorkomend en soms gevaarlijk fenomeen. Het gaat dan om stromen en spanningen op metalen objecten door een hoogspanningslijn, -kabel of spoorlijn. Hoe werkt dit, hoe meet je het en hoe voorkom je dat medewerkers geëlektrocuteerd worden? Klik hier voor de sheets van Marcel Janssen (Wolfsakker Advies).

Inspectierichtlijn AS 6800
Ondergrondse tanks worden op grond van het Activiteitenbesluit jaarlijks gecontroleerd op allerlei zaken (werking kathodische bescherming, aarding, potentiaalvereffening, bezinksel) en een keer in de 15 jaar helemaal gekeurd (corrosie, beschadigingen etc). In de inspectierichtlijn AS 6800 staan de werkwijze en criteria voor het goed of afkeuren van de tanks. Doel hiervan is het beschermen van de bodem tegen bodemverontreiniging. De controles en keuringen worden uitgevoerd door inspecteurs van erkende inspectie-instellingen