Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Achttien aanmeldingen voor de maatwerkoplossing voor archeologen

Het Centraal College van Deskundigen Archeologie heeft een zogenoemde maatwerkoplossing gecreëerd voor archeologen die niet voldoen aan de opleidingseisen van de nieuwe Erfgoedwet. Sommige ervaren archeologen beschikken niet over alle benodigde diploma’s die vanaf 1 juli 2017 voor certificering zijn vereist. De maatwerkoplossing maakt het toch mogelijk hen in het Actorregister op te nemen.

Tot 1 februari jl. konden archeologen die voor deze oplossing in aanmerking willen komen zich aanmelden voor de maatwerkoplossing Archeologie. In totaal hebben zich nu achttien personen aangemeld. Eerder werd geschat dat het aantal rond de negen zou uitkomen. Een belangrijke randvoorwaarde is dat zij vanaf 2001 (voor gravend onderzoek) en 2005 (borend onderzoek) werkzaam waren, c.q. zij moeten hun economisch belang kunnen aantonen.

Op dit moment wordt gewerkt aan het inplannen en de begeleiding bij het opstellen van de dossiers ter voorbereiding op de gesprekken met de beoordelingscommissie. De intentie van de regeling is vooral te kijken naar wat de persoon in kwestie kan op basis van zijn/haar werkervaring. De gesprekken zullen plaatsvinden in de periode maart-april 2017. Dit is ruim voor het eindigen van het overgangsjaar certificering met verplichte registratie.

Op basis van de verklaring van de beoordelingscommissie kunnen deze archeologen aantonen voor welke stappen die zijn vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) zij zijn vrijgesteld van de diploma-eis. Deze archeologen kunnen zich vervolgens melden voor opname in het Actorregister als ‘Maatwerkactor’.